General

Profile

Informujemy, że portal deweloperski służy do wymiany informacji między TPP a Bankiem Millennium. Na portalu nie należy publikować danych szczególnie chronionych.

Jeżeli masz pytanie związane z funkcjonowaniem środowiska produkcyjnego, w swoim zgłoszeniu podaj unikatowy identyfikator żądania nadany przez Twój system. Identyfikator przesyłany jest w nagłówku http X-Request-IDoraz w ciele żądania.